Pabeigti Strenču evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijas labiekārtošanas darbi

Atpakaļ

Strenču evaņģēliski luteriskās draudzes īstenotajā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētajā projektā „Vides pieejamības nodrošināšana Strenču evaņģēliski luteriskā baznīcā” (Vienošanās Nr.17-09-AL12-A019.2201-000008) noslēgušies baznīcas teritorijas labiekārtošanas darbi. Valkas novada būvvalde ir veikusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

Vairāk: Par darbu pabeigšanu