Oktobra avīzīte jau ceļā pie lasītājiem

Atpakaļ

Tipogrāfijai VALPRINT nodots oktobra informatīvā izdevuma “Mūsu Novada Vēstis” numurs:

• Zemessardze izsaka pateicību Strenču novadam

• Par ielu apgaismojumu novadā

• Par ceļazīmju izvietošanu

• Apsveicama iniciatīva

• Par sejas masku lietošanu

• Strenču novada domes ziņas

• Fotokolekcijas “Starp diviem kariem” prezentācija

• Jaunas uzlīmes dalīti vāktu atkritumu konteineriem

• Skolas jaunumi

• Jaunatnes iniciatīvu projekts Māksla izaugt

• Izsludināta LEADER projektu iesniegumu pieņemšana

• Par elektroniskajiem nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumiem

• Par mājokļa ugunsdrošību

• Jaunumi Strenču pilsētā

• Strenču novada atklātais turnīrs zolītē

• Pasākumu un notikumu kalendārs

• Dzimtsarakstu nodaļas ziņas