Noteikti Strenču novada domes Atzinības rakstu saņēmēji

Atpakaļ

18. novembrī plkst. 15.00 Strenču novada kultūras centrā notiks Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs pasākums “Kamēr mīlestība tevī un manī, Celsimies Latviju laimīgu darīt!”, kurā sumināsim novada cilvēkus, kuri šogad izpelnījušies titula “Gada cilvēks 2019” un “Gada kolektīvs 2019” godu. Notiks Atzinības rakstu pasniegšana un Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra koncerts.

Apbalvojums “Gada cilvēks 2019” piešķirts

ALĪNAI LOČMELEI – par mūža ieguldījumu un ilggadēju darbu Strenču novadā, veicinot novada izaugsmi

LAILAI PĀVULIŅAI – par nozīmīgu pedagoģisko ieguldījumu un profesionalitāti skolēnu izglītošanā

INAI NEIMANEI – par godprātīgu darbu pašvaldībā, ieinteresētību un neatlaidību sava amata pienākumu veikšanā

IVETAI ENCEI – par ieguldījumu novada attīstībā un izaugsmē

RAIVIM LOGINAM – par profesionālu darbu garīgās un psihiskās veselības aprūpē un ieguldījumu sabiedrības izglītošanā

JEĻENAI TĒRAUDKALNEI – par ilggadēju un radošu darbu, vadot novada muzikālos kolektīvus

SVETLANAI ANDRĒJEVAI – par nesavtīgu ieguldījumu un atsaucību, veicot tiešos darba pienākumus

ARTAI ŠOMASEI – par ilggadēju, neatlaidīgu darbu, veicot audžuģimenes misiju

GUNTIM ĶIGULIM – par ieguldījumu novada vides pilnveidošanā, vēstures izpēti un popularizēšanu

GINTAM ČUKURAM – par neizsīkstošu enerģiju un radošu iniciatīvu, līdzdarbojoties Strenču novada kultūras dzīvē

ĒRIKAM ĒĶIM – par iniciatīvu un godprātīgu darba veikšanu vides labiekārtošanā

Apbalvojums “Gada kolektīvs 2019” piešķirts

 Senioru Dāmu deju kopai “Madaras” – par ieguldīto enerģiju, entuziasmu, darbojoties kolektīvā un popularizējot Strenču novada vārdu