Noslēgusies projektu pieteikumu izvērtēšana atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2021”

Atpakaļ

Ir noslēdzies Strenču novada pašvaldības izsludinātais un administrētais atbalsta konkurss iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2021”, kurā no nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju grupām tika saņemti 8 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējuma summu 7205,64 EUR.

Projektu īstenošanai pieejamais kopējais finansējums konkursa ietvaros – 6 000,00 EUR.
Vērtēšanas komisija, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kritērijus, izvērtēja projektu pieteikumus un lēma atbalstīt 6 iesniegtos projektus.

Atbalstītie projekti:

• Iedzīvotāju grupas “Strenču fotogrāfa Dāvja Spundes piemiņai” projekts “Strenču fotogrāfa Dāvja Spundes piemiņas vietas ierīkošana”

Projekta mērķis: iemūžināt viena no pirmajiem Latvijas fotogrāfiem – Dāvja Spundes – piemiņu un padarīt Strenčus atpazīstamākus, popularizējot to kā pilsētu, kas, iespējams, ir viena no visvairāk fotografētajām pilsētām Eiropā starpkaru periodā un pirmās brīvvalsts laikā. Informēt plašāku sabiedrības daļu par cilvēku, kas devis būtisku ieguldījumu fotogrāfijas vēsturē.

Piešķirtais finansējums: 1 000,00 EUR.

• Biedrības “Šūpolēs” projekts “Birzītei būt! – II”

Projekta mērķis: aktīvās atpūtas vietā “Birzītē”, Parka ielā Strenčos, atjaunot nolietotās un bīstamās koka konstrukcijas (volejbola tīkla un basketbola groza balsta stabus, vertikālās trepes, solus, koka detaļas šūpolēm, kāpnēm uz upīti), nomainīt šūpoļu stiprinājumus, basketbola groza tīkliņu u.c.

Piešķirtais finansējums: 567,62 EUR.

• Biedrības “Esam Jērcēniem” projekts “Atbalsts dižākajam un svētākajam”

Projekta mērķis: saglabāt kultūrvēsturiskā mantojuma un ievērojamā dabas objekta Kaņepju dižozola vitalitāti, veicināt tā apkārtnes vizuālā skata uzlabošanu un dižkoka aizsardzību.

Piešķirtais finansējums: 939,00 EUR.

• Biedrības “Vēja brāļu ordenis Stakeln” projekts “Motokluba ēkas pilnveidošana”

Projekta mērķis: pilnveidot motokluba ēku, veicinot tās veiksmīgu iekļaušanos apkārtējā vidē.

Piešķirtais finansējums: 1 000,00 EUR.

• Iedzīvotāju grupas “Mežvijas” projekts “Daudzdzīvokļu namu labiekārtošana”

Projekta mērķis: veicot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Mežvijas”, Jērcēnu pagastā panākt ēkas ekspluatācijas ilgtspēju un paaugstināt dzīvojamās vides kvalitāti veicot ārdurvju nomaiņu ieejot kāpņu telpā.

Piešķirtais finansējums: 1 000,00 EUR.

• Iedzīvotāju grupas “Labie darbi Plāņiem” projekts “Koncerti āra terasē BŪS”

Projekta mērķis: atjaunot vecos pamatus un izveidot pie Plāņu TN terasi, kura kalpos vasaras pasākumiem kā estrāde.

Piešķirtais finansējums: 848,40 EUR.

Apstiprinātie projekti ar Strenču novada pašvaldības finansiālu atbalstu tiks īstenoti no 2021. gada maija līdz oktobrim. Informācija par atbalstīto projektu rezultātiem būs pieejama novembra beigās finansējuma saņēmēju sagatavotajās prezentācijās Strenču novada mājas lapas sadaļā Sabiedrība ar dvēseli 2021.