Nobeigumam tuvojas projekts “Brīvā laika aktivitāšu papildināšana Sedas pilsētā”

Atpakaļ

Lai nodrošinātu saturīgas un aktīvas Sedas pilsētas bērnu un jauniešu ikdienas brīvā laika aktivitātes, tika iegādāts galda futbols, novuss, gaisa hokejs, galda hokejs un mini biljards, kas jau ir pieejami telpā līdzās Sedas pilsētas bibliotēkai.

Tāpat ir sākusies pludmales volejbola laukuma ierīkošana teritorijā pie Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles. Tuvākajā laikā tiks uzstādīts atbilstošs pludmales volejbola laukuma inventārs.

Projekta izmaksas sastāda: 1615,30 eiro ELFLA atbalsts un 179,48 eiro pašvaldības ieguldījums.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekta vadītājas asistente

Madara Ribozola