Vecākiem

Iekšējie noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem

Audzēkņu drošības noteikumi

Audzēkņu sūdzību izskatīšanas kārtība

Sekmju vērtēšanas Kārtība

 

Tālākizglītības iespējas mūzikā

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola

http://akcmv.gov.lv/?p=7721 

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola

https://www.jmrmv.lv/lv/uznemsana/pamatinformacija/

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola

http://www.rdks.lv/uznemsana-2021/

Jelgavas Mūzikas vidusskola

http://jelgavasmuzskola.lv/uznemsana/uznemsana-vidusskola/

Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola

http://www.jirmv.lv/index.php/muzikas-vidusskola/

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

https://lmmdv.edu.lv/iestajies-muzika

PIKC Ventspils Mūzikas vidusskola

http://vmv.ventspils.lv/uznemsana/