Vecākiem

Iekšējie noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem

Audzēkņu drošības noteikumi

Audzēkņu sūdzību izskatīšanas kārtība

Sekmju vērtēšanas kārtība

 

Tālākizglītības iespējas mūzikā

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola

http://akcmv.gov.lv/?page_id=11

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola

http://www.jmrmv.lv/lv/uznemsana/aktuala-informacija-reflektantiem/

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola

http://www.rdks.lv/uznemsana/

Jelgavas Mūzikas vidusskola

http://jelgavasmuzskola.lv/uznemsana/uznemsana-vidusskola/

Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola

http://www.jirmv.lv/index.php/muzikas-vidusskola/

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas struktūrvienības

Emiļa Melngaiļa mūzikas skola

https://lmmdv.edu.lv/iestajies-muzika

PIKC Ventspils Mūzikas vidusskola

http://vmv.ventspils.lv/uznemsana/