Vēsture

Strenču Mūzikas skola ir pašvaldības dibināta kultūrizglītības iestāde, kuru, ar Valkas rajona Tautas deputātu padomes 1987.gada 23.janvāra lēmumu, atvēra 1987.gada 1.jūlijā. Pēc 25 gadu darbošanās Valkas bērnu mūzikas skolas filiāles statusā Strenču kultūras nama telpās, 1987.gada 1.septembrī skola vēra durvis bijušās strādnieku kopmītnes telpās Gaujas ielā 9, Strenčos, lai nu jau patstāvīgi turpinātu audzēkņu izglītošanu Klavieru, Pūšaminstrumentu, Akordeona, Kokles un Kora klasēs.

Skolas pirmais direktors – strencēnietis un trompetists Jānis Krūmiņš.

Skolā strādāja:
Klavieru klases skolotāji – Tālivaldis Dubavs, Vēsma Liepiņa, Eleonora Prusakova;
Kora klases skolotāja – Leite Baiba;
Akordeona un solfedžo skolotāja – Jeļena Božeņecka;
Solfedžo skolotāja Anna Vimba;
Pūšaminstrumentu skolotāji – Juliāns Greidāns, Jānis Krūmiņš.