Par skolu

Strenču Mūzikas skola

Mūsu misija: Radošu, muzikālu izglītotu un pašapzinīgu personību audzināšana tradīcijām bagātā kultūrvidē.
Mūsu vīzija: Kultūrizglītības, inteliģences un nacionālo kultūras vērtību saglabāšanas centrs Vidzemē.
Mūsu vērtības:
Radošums   Izaugsme   Mīlestība

Agrāk man likās –
Skaidras debesis ir tikai debesis vien.
Varbūt kādam vēl tagad tā šķiet,
Bet man šis zilais plašums skan,
Jo nu tajā palaižu arī savu –
Strazda un cīruļa vieglo balsi.
Un baltākā tauriņa spārnu švīkstu,
Jo nu es to drīkstu –
Tāpēc, ka dziedu
Un protu dzirdēt skaistākās melodijas…
Varbūt manī skan tās?
Man pat šķiet –
katrs pakāpiens kalnā
ir kā melnbaltais taustiņš,
Pa kuru pirksti,
Balss un dvēsele mana
Pēc dzidrākās stīgas kāps…
Man visu mūžu
Pēc dziesmas un mūzikas slāps…
Skaidras debesis
Nav tikai debesis vien…
Jūs domājat – cīruļi, bezdelīgas?
Nē – notis debesīs skrien…