Mācību materiāli

LNKC mājaslapā pieejamas digitalizētas mūzikas ābeces

Rūķu skola, Sprīdīša skola, Pūka skola, Pepijas skola un 5.klasei, no kurām mūsu audzēkņi apgūst solfedžo.
Materiālā pieejami dažādi interaktīvi vingrinājumi, ar kuru palīdzību var nostiprināt esošās zināšanas un iegūt jaunas aizraujošā veidā!