Mācības

Mācību pārbaudījumi 2020./2021.m.g. Strenču Mūzikas skolā II pusgadā:

Tehniskās ieskaites :

Kokles spēlē – 22., 23.februāris

Vijoles spēlē  – 23.februāris

Klavierspēlē  – 18.,19.februāris

Akordeona spēlē  – 25.februāris

Pūšaminstrumentu spēlē   – 23.februāris

Klavierēs, visp. klavierēs – 18.,19.februāris

Tehniskās ieskaites notiek attālināti.

Skolas beigšanas eksāmena tehniskā daļa Pūšaminstrumentu spēlē   – 2.marts

Skolas beigšanas Eksāmena programmas noklausīšanās Klavierspēlē, Klavierēs – 11.,12.marts