Mācības

Audzināšanas darba programma

2020.- 2022.gadam

Audz_darba_progr_2020

 

Mācību pārbaudījumi 2020./2021.m.g. Strenču Mūzikas skolā II pusgadā:

Ieskaite (attālināti):

Dziedāšanā – 19.,20 aprīlis

Kontrolstundas (attālināti):

Solfedžo, mūzikas literatūrā – 26.-30. aprīlis

Pārcelšanas eksāmeni (attālināti)

Kokles spēlē – 18.-24.maijs

Vijoles spēlē – 18.-24.maijs

Klavierspēlē – 18.-24.maijs

Akordeona spēlē – 18.-24.maijs

Pūšaminstrumentu spēlē  – 18.-24.maijs

Klavierēs, visp. klavierēs – 18.-24.maijs

Skolas beigšanas eksāmeni:

Mūzikas literatūra (attālināti ) – 12.maijs

Solfedžo (attālināti)- 17.maijs

Instrumentu spēle (attālināti) – 21.-25. maijs

Diriģēšana, dziedāšana (attālināti)- 26.maijs