Izglītības programmas

Strenču Mūzikas skolas 2020./2021. m. g.mācību plāns

Mācību plāns 2020./2021.

Taustiņinstrumentu spēle 20V212 01 1
Klavierspēle
Licences Nr. P – 15677, no 19.07.2017. uz nenoteiktu laiku
Akordeona spēle
Licences Nr. P – 15678, no 19.07.2017. uz nenoteiktu laiku
Stīgu instrumentu spēle 20V212 02 1
Vijoles spēle
Licences Nr. P – 15679, no 19.07.2017. uz nenoteiktu laiku
Kokles spēle
Licences Nr. P – 15680, no 19.07.2017. uz nenoteiktu laiku
Pūšamņinstrumentu spēle 20V212 03 1
Flautas spēle
Licences Nr. P – 15681, no 19.07.2017. uz nenoteiktu laiku
Klarnetes spēle
Licences Nr. P – 15682, no 19.07.2017. uz nenoteiktu laiku
Saksofona spēle
Licences Nr. P – 15683, no 19.07.2017. uz nenoteiktu laiku
Mežraga spēle
Licences Nr. P – 15684, no 19.07.2017. uz nenoteiktu laiku
Eifonija spēle
Licences Nr. P – 15685, no 19.07.2017. uz nenoteiktu laiku
Trompetes spēle
Licences Nr. P – 15686, no 19.07.2017. uz nenoteiktu laiku
Trombona spēle
Licences Nr. P – 15687, no 19.07.2017. uz nenoteiktu laiku
Tubas spēle
Licences Nr. P – 15688, no 19.07.2017. uz nenoteiktu laiku
Vokālā mūzika 20V212 06 1
Kora klase
Licences Nr. P – 15689, no 19.07.2017. uz nenoteiktu laiku