Mūsu Novada Vēstis

“Mūsu Novada Vēstis” ir pašvaldības informatīvais izdevums, ar kura palīdzību pie Strenču novada iedzīvotājiem nonāk domes informācija par paveiktajiem darbiem, nākotnes plāniem un iecerēm, aktualitātes Strenču novada attīstībā un kultūras dzīvē. Tā izdošanu finansē Strenču novada dome.

Katrā izdevuma numurā ir obligātā informācija par Eiropas Savienības projektos piesaistītajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu, svarīgākie domes sēžu lēmumi, dažādas informācijas novada iedzīvotājiem.

Pirmais Strenču novada domes informatīvā izdevuma “Strenču novada vēstis” numurs iznāca 2009. gada oktobrī. Pārmaiņas izdevums piedzīvoja 2011. gada janvārī, iznākot ar nosaukumu “Mūsu Novada Vēstis”. Kāpēc izvēlējāmies šādu nosaukumu? Tāpēc, ka Strenču novads ir ne tikai Strenču pilsēta, bet arī Seda, Plāņi un Jērcēni. Ikvienā izdevuma numurā stāstām par visām novada administratīvajām teritorijām un tas ir mūsu novads. Sākot ar 2011. gadu, par izdevuma izplatīšanu rūpējas VAS Latvijas Pasts. No 2015. gada janvāra izdevums ir kļuvis krāšņāks, jo 1. un 4. lappuse tiek drukāta krāsaina. Izdevums iznāk A3 formātā, tirāža 1800 eksemplāri, izdevumu iespiež SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa”.

Sākot no 2017. gada marta izdevumu iespiež Valmieras tipogrāfijā SIA “VALPRINT”. Esam palielinājuši arī izdevuma tirāžu – 2000 eksemplāru.

2018. gada novembrī iznāca informatīvā izdevuma 100. numurs.

Mūsu novada vēstis 2022.gads

Šobrīd nevienas novada vēstis nav pieejamas!