“Mūsu Novada Vēstis” maijā

Atpakaļ

Informatīvais izdevums “Mūsu Novada Vēstis” sagatavots un nodots drukāšanai tipogrāfijā VALPRINT.

• 5. jūnijs – Valmieras novada pašvaldības vēlēšanas

• Vēlēšanu iecirkņi un kandidātu saraksti;

• Iededzām “Gaišos logus”;

• Jaunieši gatavojas SAULES KAUSA izaicinājumam;

• Strenču pamatskola aicina topošos pirmklasniekus;

• ZIEMEĻGAUJA izsludina mazo projektu – pasākumu konkursu;

• Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021 ir klāt!;

• Strenču novada domes ziņas;

• Nacionālā “skaļās lasīšanas” sacensība turpinās;

• Starpposms mājturības dizaina olimpiādē;

• Sācies ugunsnedrošais laikposms;

• Aicina pieteikties darbam vasarā;

• Projekta PUMPURS jaunatnes iniciatīvu projekts “Māksla izaugt” tiek pagarināts;

• Projekti ģimenes ārstu pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Sedā un Plāņos;

• Dzimtsarakstu nodaļa informē.