“Mūsu Novada Vēstis” janvārī

Atpakaļ

Informatīvajā izdevumā “Mūsu Novada Vēstis” janvārī mēneša ziņu apkopojums drukātā formātā:

 • Konkursa “Izgaismosim Strenču novadu!” rezultāti;
 • Par vienreizēju pārtikas karšu izsniegšanu skolēniem;
 • Mākslinieks uzglezno “Jaunklidža gaismas pili”;
 • Par atbalstu iedzīvotājiem Covid – 19 krīzes gadījumā;
 • Pirms Ziemassvētkiem Strenču pamatskolā;
 • Informācija par Jērcēnu veselības punkta darbu;
 • Bibliotēkas atsāk grāmatu izsniegšanu;
 • Strenču novada domes ziņas;
 • Informācija par ierobežojumiem valstī;
 • Realizēts projekts “Mēs un māla burvība”;
 • Saņemti portatīvie datori mācību darba nodrošināšanai;
 • Projekts “Vides labiekārtošana Jaunklidzī”;
 • Par lauksaimniecības iepakojuma nodošanu ZAAO;
 • Par smēķēšanas aizliegumu koplietošanas telpās;
 • Sasniegums mācību priekšmetu olimpiādē;
 • Vientuļie pensionāri saņēma paciņas;
 • Par drošību, apsildot mājokļus;
 • Rūķa svētku jampadracis;
 • Par EKO laukumu darbu;
 • Aktīvo iedzīvotāju fonds aicina;
 • Dzimtsarakstu nodaļa informē.