“Mūsu Novada Vēstis” februārī

Atpakaļ

Ir tapis kārtējais informatīvā izdevuma “Mūsu Novada Vēstis” numurs, kurš šodien tiek drukāts Valmieras tipogrāfijā Valprint. Jaunnedēļ to sagaidiet savās pastkastītēs. Februāra izdevumā lasiet :

 • Ceļu tīrīšana ziemā;
 • Tradicionālais karnevāls bērniem;
 • Zemes stunda – 30. martā;
 • Meten`s brauca pār kalniņu;
 • Sākam lasīt skaļi;
 • Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem;
 • Strenču novada domes ziņas;
 • Atskatoties pagātnē. Seda;
 • Strenču novada vidusskolā;
 • Sociālais dienests informē;
 • Biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu;
 • Mūzikas skolas jaunumi;
 • Neliels foto atskats;
 • Atkārtoti par atkritumu šķirošanu;
 • Dzimtsarakstu nodaļa informē;
 • Pasākumu un notikumu kalendārs.