Meža dienas 2020 Jērcēnmuižā

Atpakaļ

Vakar, 10. septembrī Jērcēnmuižā, raženu lietus mākoņu aplaistīti, muižas parkā tika iestādīti jauni koku un krūmu stādījumi. Sadarbības projekta ietvaros, īstenojot “Meža dienu 2020” aktivitātes un iedzīvotāju iniciatīvu projekta “Sabiedrība ar dvēseli 2020” biedrības “Esam Jērcēniem” aktivitātes, Jaunjērcēnu parks kļuva bagātāks par vairāk kā 100 dažādiem kokiem – liepām, ozoliem, gobām, kļavām un dekoratīvajiem krūmiem – ceriņiem, jasmīniem, lazdām, grimoņiem. Muižas tuvumā tika iestādītas arī vairākas parka rozes.

Paldies visiem – vairāk kā 60 talciniekiem – Strenču pamatskolas skolēniem, pašvaldības darbiniekiem, paldies Strenču novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas strādniekiem, kuri veica smagos priekšdarbus, par izglītojošo stāstījumu talkas dalībniekiem paldies mežzinim Jānim Encem, par padomiem pareizā stādīšanā paldies dārzniecei Indrai Lielkājai, par gardo zupu paldies Jānim Encem un Kasparam Vaivadam!

Par talkas mirkļu iemūžināšanu paldies Annijai Ratniecei!