Mazo dejotāju vērtējums skatē

Atpakaļ

2. aprīlī Smiltenes pilsētas Kultūras centru pierībināja dejas! Savu gatavību nākamgad gaidāmajiem skolēnu deju svētkiem rādīja Smiltenes, Valkas un Strenču novadu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvi.
Strenču novadu, deju skolotājas Inetas Lezdiņas vadībā, pārstāvēja divi kolektīvi – Strenču novada Kultūras centra 1.-4.klašu kolektīvs un Strenču novada vidusskolas 5.-6. klašu kolektīvs! Patiess prieks par abiem kolektīviem!
1.-4.klašu kolektīvs ieguva 2.pakāpi ar 35,2 punktiem!
5.-6.klašu kolektīvs ieguva 2.pakāpi ar 36,7 punktiem!
Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Inetai, koncertmeistarei Baibai, skolas skolotājiem un vecākiem!
Žūrijā: Sandra Bārtniece, Guna Trukšāne, Reinis Rešetins.

Foto – Liene Krūmiņa