MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMS SEDAS PIRMSSKOLĀ

Atpakaļ


   Mācību gada noslēgums Sedas pirmsskolā bija ļoti daudzveidīgs un interesants.Sedas 1.- 3.kl. skolēni iepriecināja ar maziem teātra uzvedumiem. Mūzikas skolas audzēkņi sniedza nelielu koncertu un pastāstīja par mūzikas instrumentiem. Sakām paldies Sedas sākumskolas kolektīvam! 
   Kā katru gadu vislielākais notikums pirmsskolā – izlaidums. Izlaiduma uzvedumā “Pelnrušķīte dodas uz skolu” piedalījās visi 14 pirmsskolas beidzēji. 
   Nākamajā dienā bērni ar skolotājām un vecākiem devās ekskursijā uz Blomes pagasta podnieku darbnīcu “Zīlītes”, kur katrs bērns izveidoja savu “Laimes pogu”. Vēl ciemojāmies lauku mājā “Donas”, kur bērni paši veidoja rudzu maizi un noslēgumā katrs bērns saņēma saimnieces “ceļa maizi” skolai. Mājupceļā apskatījām Trikātas pilsdrupas. 
   Bērnu un vecāku vārdā, paldies par skaisto ekskursiju!
 

                                                                                                                        Skolotāja Ulla Grīnberga

Vairāk fotogrāfijas – Galerijā.