Mācību gada noslēgumā

Atpakaļ

Mācību gada noslēgumā 31.maijā Strenču novada vidusskolas un arī Sedas filiāles skolēni un pedagogi pulcējās kopā sumināšanai un pateicībām.

Tika godināti šī mācību gada starpnovadu, reģiona un valsts olimpiāžu augstākie sasniegumi, pasniegtas skolas zelta un sudraba liecības, skolas atzinības raksti par centību un labiem sasniegumiem mācību darbā, kā arī neizpalika godinājumi un veicināšanas balvas sportā.

Skola lepojas ar lielo mācību olimpiāžu un konkursu augstāko sasniegumu skaitu šajā mācību gadā:

Danija JANĪTE I vieta Valkas un Strenču novadu apvienības vēstures tiešsaites olimpiāde un latviešu valodas un literatūras olimpiādē, dalība olimpiādes 3.posmā valstī;

Roberts RIŅĶIS I vieta Valkas un Strenču novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādē, II vieta šo pašu novadu matemātikas olimpiādē, 11.vieta Latvijā starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs”, veiksmīga dalība valsts atklātajā matemātikas olimpiādē;

Vejas RASPOLIAUSKAS II vieta Valkas un Strenču novadu apvienības matemātikas olimpiādē, 21.vieta Latvijā starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs”;

Roberts MARENIS Atzinība Valkas un Strenču novadu apvienības matemātikas olimpiādē;

Karlīna NĪMANE III vieta Valkas un Strenču novadu apvienības 3.klašu skolēnu starpnovadu latviešu valodas olimpiādē;

Annija Kate UDOVIČENKO I vieta A grupā Valmieras un novadu krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē;

Amanda SMIRNOVA II vieta A grupā Valmieras un novadu krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē;

Jana SMIRNOVA I vieta B grupā Valmieras un novadu krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē;

Polina POPOVA Atzinība Valmieras pilsētas un Strenču novada Krievu valodas un literatūras atklātajā olimpiādē;

Anželika BRITA Atzinība Valmieras pilsētas un Strenču novada Krievu valodas un literatūras atklātajā olimpiādē;

Valkas un Strenču novadu vizuālās mākslas olimpiādēs savās klašu grupās I vietas Letīcijai KLEINAI, Jasmīnei JIRGENSONEI un Frančeskai BRJUŅINAI, II vietas Aleksandrai KARNĀTEI, Mārcim PRAULIŅAM, Laimai Lūcijai DAUVARTEI, Evelīnai BAŅŅIKOVAI un Patrīcijai BRJUŅINAI, III vieta Samantai ABRAMOVAI, Atzinības Martai MARENAI, Sofijai RIBAKOVAI, Elīzai ZIEDIŅAI.

Par augstiem sasniegumiem skatuves runas konkursos un “Skaļās lasīšanas” konkursu kārtās tika sumināti Roberts KRŪMIŅŠ, Elīna OSE, Samanta KRŪMIŅA un Līva VĀVERE.

Jauniešus olimpiādēm un konkursiem gatavoja skolotāji Ginta Ūburga, Solvita Tēberga, Gunta Jansone, Baiba Paleja, Lāsma Vāvere, Margarita Bērtule, Sanita Ļeļeva, Nataļja Primakova, Gaļina Ozola, Kristīna Allika un Sarmīte Krūze.

Mācību gada noslēgumā skolas sudraba liecības (neviens no gala vērtējumiem nav zemāks kā “7 balles”) saņēma 19 skolēni, zelta liecības (neviens no gala vērtējumiem nav zemāks kā “8 balles”) saņēma 6 skolēni. Šīs liecības tiek pasniegtas 3. – 8.klašu skolēniem.

Savukārt skolas atzinības rakstus par labām sekmēm (tikai viens gala vērtējums liecībā ir “6 balles”, pārējie -augstāki) saņēma 10 skolēni.

Svinīgajā pasākumā tika godināta arī skolas hokeja komanda, skriešanas seriāla “Gaujmalas apļi” uzvarētāji un skolas sporta dienas laureāti.

Paldies Strenču novada domei par dāvanām olimpiāžu uzvarētājiem!