Mācību DIENA BEZ DATORA

Atpakaļ

Strenču novada vidusskola un skolotāji aicina skolēnus piektdien, 15.maijā mācību darba uzdevumus veikt BEZ DATORA!!!

Gandrīz jau 2 mēnešus esam pavadījuši intensīvā darbā elektroniskās saziņas līdzekļos un platformās. Gurst acis, muguras; zinām, ka vēl jāsaņemas 2 mācību nedēļas līdz veiksmīgai liecību saņemšanai.

Dienā, kad 9.klašu topošie absolventi svinētu pēdējās mācību stundas svētkus, aicinām ikvienu skolas skolēnu sekot dienasgrāmatā vai skolotāja izsniegtajā darbu mapītē uzdotajiem uzdevumiem – lasīt un strādāt ar mācību grāmatām, rakstīt pārdomas un esejas uz papīra lapas, iet dabā, vingrot, sportot, meklēt matemātiskās kopsakarības apkārtējā vidē, veidot spēles visai ģimenei, fotografēt, klausīties un ierakstīt putnu dziesmas dabā!

Atbalstot mūsu skolas tradīcijas piedalīties Vislatvijas LIELAJĀ TALKĀ, aicinām mūsu skolēnus vienatnē vai kopā ar ģimeni sakopt savas mājas pagalmu, apkārtni vai kādu vietu mūsu novadā!

VEIDOSIM SAVU DIENU BEZ DATORA! SAKOPSIM SAVU LATVIJU!

Skolas administrācija