LVM iznomā lauksaimniecībā izmantojamās zemes

Atpakaļ

Latvijas valsts meži iznomā lauksaimniecībā izmantojamās zemes (lopbarības – zāles iegūšanai).

Informācija par  zemes nomu LVM mājaslapā:

http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/zemes-pirksana-un-noma/iznomajam-zemi/aktualie-piedavajumi

Iznomājamās zemes Strenču novadā redzamas zemāk, ar kodiem AV_7 līdz AV_11, konkrētāka info:

Strenču nov., Plāņu pag., īpašums “Valsts Mežs 94760040031”, zemes vien.kad.apz.94760040035 3,55 ha
Strenču nov., Jērcēnu pag., īpašums “Valsts mežs Gauja”, zemes vien.kad.apz.946200500627,64

ha

Strenču nov., Jērcēnu pag., īpašums “Valsts mežs Gauja”, zemes vien.kad.apz.9462005006110,6

ha

Strenču nov., Jērcēnu pag., īpašums “Valsts mežs Gauja”, zemes vien.kad.apz.9462005006120,1

ha

Strenču nov., Jērcēnu pag., īpašums “Valsts mežs Gauja”, zemes vien.kad.apz.946200500613,63

ha

Lāsma Apsīte,

AS “Latvijas valsts meži”

Nekustamo īpašumu pārvalde

Zemes lietojuma speciāliste

telefona Nr. 26575091

e-pasts l.apsite@lvm.lv