Labdarības izsolē iespējams iegādāties cilvēku ar invaliditāti radītus darbus

Atpakaļ

Lai veicinātu darba devēju un sabiedrības izpratni par cilvēku ar invaliditāti spēju iekļauties darba tirgū, biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju Bērns”” rīko labdarības izsoli, kurā iespējams iegādāties cilvēku ar invaliditāti radītus mākslas darbus. Izsole no 20. līdz 25. oktobrim notiek interneta platformā www.artembassy.lv, un šajā laikā izsoles darbu foto izstādi var aplūkot t/c Origo.

Labdarības izsoles laikā ikvienam ir iespēja iegādāties kādu no biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju Bērns”” paspārnē esošo cilvēku ar invaliditāti radītiem darbiem – pašgatavotas un krustdūrienā izšūtas somas, kosmētikas vai telefona maciņu un gleznas, austu lupatu deķi latviskās noskaņās, koka puķu kasti un citus ikdienā praktiski izmantojamus priekšmetus.

“Izsoles mērķis ir parādīt, ka cilvēki ar invaliditāti, gluži kā ikviens cits, vēlas un visbiežāk arī var darīt dažādus darbus, lai nodrošinātu sev patstāvīgu un neatkarīgu dzīvi. Izplatītākie šķēršļi, lai tas veiksmīgi notiktu, ir sabiedrības un nereti arī uzņēmēju aizspriedumi, taču ar šo kampaņu vēlamies parādīt, ka ar noteiktu atbalstu cilvēki ar invaliditāti spēj iekļauties darba tirgū,” kampaņas mērķi skaidro biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju Bērns”” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis.

Ar labdarības izsoles darbu foto un to autoru stāstiem iespējams iepazīties foto izstādē, kas no 19. līdz 25. oktobrim norisinās t/c Origo 2. stāvā.

Publicitātes foto (Oskars Kalniņš)

“Atbalstot šo sociālo kampaņu, vēlamies palīdzēt mainīt sabiedrībā valdošos priekšstatus par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū. Izsolē piedāvātie darbi ir lielisks pierādījums, ka ikvienam cilvēkam ir iespējas sevi īstenot dažādos veidos. Fotoizstāde t/c “Origo” būs pieejama ļoti plašai auditorijai un mēs priecājamies, ka šādā veidā varam rosināt līdzcilvēku piedalīšanos izsolē un raisīt sabiedrības pārdomas par šo tēmu,” stāsta tirdzniecības centra “Origo” vadītājs Aleksandrs Ņemirovskis, aicinot ikvienu apmeklēt kampaņas “Darbs nevar būt privilēģija” labdarības izsoles fotoizstādi t/c Origo otrajā stāvā.

Izsolē savāktie līdzekļi tiks ziedoti jauniešu ar invaliditāti grupu dzīvokļu labiekārtošanai. Grupu dzīvokļi ir sociāls pakalpojums, kura ietvaros cilvēkiem ar invaliditāti tiek nodrošināts mājoklis un sniegts individuāls atbalsts sociālo problēmu risināšanā, lai šie cilvēki varētu uzsākt patstāvīgu un pēc iespējas neatkarīgāku dzīvi.

 Par sociālo kampaņu “Darbs nevar būt privilēģija”

Labdarības izsole notiek sociālās kampaņas “Darbs nevar būt privilēģija” ietvaros, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības un darba devēju uzmanību cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības jautājumam, akcentējot šo cilvēku spējas un vēlmi strādāt algotu darbu. Kampaņas ietvaros rīkotos pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Papildu informācija:

Māris Grāvis

Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju Bērns””

Tālr.: +371 29526888

maris.gravis@rupjuberns.lv