Kustība JAUNIE REINDŽERI uzsāk darbību arī Strenču pamatskolā

Atpakaļ

Līdz ar skolotāja Jura Alpa profesionālās darbības uzsākšanu Strenču pamatskolā šajā rudenī, skolas vecāko klašu jauniešiem ir iespēja pievienoties “Jauno reindžeru” kustībai.

Jauno reindžeru kustībā iesaistās aktīvi jaunieši, kas ikdienā piedalās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju darbībā, attīstībā un aizsardzībā – brīvprātīgi rūpējas par kārtību teritorijā – piedaloties talkās un palīdzot speciālistiem un vides inspektoriem dažādu pienākumu veikšanā. Tie ir jaunie dabas pētnieki, kuri seko norisēm dabā, cenšas izprast dzīvnieku pasaules likumus un vēro ikdienišķos dabas brīnumus, kas vairumam no mums paslīd garam nepamanīti. Jaunie reindžeri dod nozīmīgu ieguldījumu arī aizsargājamās dabas teritorijas apmeklētāju izglītošanā.

Kopš 2004. gada jauno reindžeru kustība pastāv Gaujas Nacionālajā parkā un kopš 2015.gada beigām uzsākusi darboties arī Ķemeru Nacionālā parka jauno reindžeru grupa. 2018.gadā kustībai pievienojās Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta jauno reindžeru grupa, kuras rindās tagad darbojas arī Strenču pamatskolas skolēni.

Pirmais kustības pasākums Vidzemē norisinājās 19.septembrī Salacgrīvā.

Dabas aizsardzības pārvaldes Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts un Pasaules dabas fonds aicināja dabas draugus veltīt savu laiku un darbu, lai piedalītos Latvijā ļoti reta abinieka – smilšu krupja – biotopa atjaunošanā dabas liegumā “Karateri”. Talkā piedalījās 3 Strenču pamatskolas 8.klases meitenes – Madara, Anna Terēza un Samanta.

Talka “Karateros” bija viena no sabiedriskās iniciatīvas “Dabai labu darot” plānotajām aktivitātēm.

Skola turpina aicināt kustībai pievienoties ikvienu 5.-9.klases jaunieti!!!