Strenči

STRENČU NOVADA KULTŪRAS CENTRS

Baznīcas iela 2, Strenči, Strenču novads, LV- 4730  

Dibināšanas gads: 2010.

Vadītāja Liene Krūmiņa, mob. t. 26300743,

e-pasts: kulturas.centrs@strencunovads.lv 

Vadītājas vietniece Sarmīte Caune, mob.t.: 25422684, 

e-pasts: sarmite.caune@strencunovads.lv

Kultūras darba organizatore Ginta Gailīte, mob. t.: 26312250, 

e-pasts: ginta.gailite@strencunovads.lv

Kultūras darba organizatore Arta Šomase, mob. t. 28323986, 

e- pasts: arta.somase@strencunovads.lv

Novada māksliniece Sandra Melnalksne Trēziņa,

e-pasts: makslinieks@strencunovads.lv