Seda

SEDAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS

Parka iela 21, Seda, Strenču novads, LV 4728

Kultūras darba organizatore Arta Šomase, mob. t. 28323986, e-pasts: arta.somase@strencunovads.lv

 Sedas kultūras namā darbojas kolektīvi:

Krievu tautas ansamblis “Sudāruška”, vadītāja Jeļena Tēraudkalne, mob. t. 29694567