Plāņi

PLĀŅU TAUTAS NAMS

Kultūras pasākumu organizatore Arta Šomase, t. 28323986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plāņu tautas namā darbojas kolektīvi:

Jauktais vokālais ansamblis “Vijums”  – vadītāja Jeļena Tēraudkalne