Jērcēni

JĒRCĒNU TAUTAS NAMS

Jērcēnmuiža, Jaunjērcēni , Strenču novads, LV – 4715

Kultūras pasākumu organizatore Ginta Gailīte, t. 26312250

Vēsture: Ir zināms, ka 1877. gadā būvētajā skolas namā, kas bija lepnākais nams pagastā un apkārtnē, ir bijusi arī izrīkojumu zāle. Arī Jaunjērcēnu un Vecjērcēnu muižās bijušas greznas zāles ar skatuvēm. Kluba iestāde sāk darboties 1945.gadā.

Jērcēnu tautas namā darbojas  Folkloras kopa “Mežābele”, 

vadītāja Arta Šomase, mob. t. 28323986, kolektīva mākslinieciskā vadītāja Ulla Grīnberga, mob. t. 29323540