Kontaktinformācija

Vadība

Laila Pāvuliņa

Direktores vietniece izglītības jomā

Baiba Paleja

Direktores vietniece izglītības jomā

Svetlana Zaharova

Sedas skolas metodiķe

+371 64715644

Apkalpojošais personāls

Aivars Kalniņš

Skolas saimnieks

+371 28300823

Vija Dementjeva

Dežurante Strenču skolā

+371 64715634

Gunta Ungure

Sedas skolas saimnieks

+371 64715643

Skolotāji

Indra Sileniece

Sākumskolas skolotāja

Solvita Tēberga

Sākumskolas skolotāja, matemātika

Gunta Jansone

Sākumskolas skolotāja, matemātika

Ginta Ūburga

Sākumskolas skolotāja

Inga Krastiņa

Dabaszinības, sociālās zinības, ģeogrāfija

Sanita Ļeļeva

Vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas /m./, tehniskā grafika

Laila Pāvuliņa

Latviešu valoda un literatūra, krievu valoda

Lāsma Vāvere

Latviešu valoda un literatūra

Baiba Paleja

Dabaszinības, vizuālā māksla, vides izglītības projekti

Sarmīte Krūze

Latvijas un pasaules vēsture, kulturoloģija

Barbara Dauvarte

Angļu valoda, krievu valoda

Lilija Gūtmane

Angļu valoda

Maija Spilberga

Angļu valoda

Gaļina Ozola

Matemātika

Ingrīda Strazdiņa

Bioloģija

Tija Misiņa

Fizika

Juris Vaivads

Ķīmija

Inga Savicka

Informātika

Inga Čukure

Mūzika

Aivars Magone

Mājturība un tehnoloģijas /z./

Aigars Savickis

Sports, sporta pulciņš, jaunsardze, orientēšanās

Ritvars Leitens

Valsts aizsardzības mācība