Kontaktinformācija

Atbalsta personāls

Ina Timermane

Sociālā darbiniece

+371 64715617; +371 26171133

Pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 10.00 - 12.00/ 13.00 - 14.30; Otrdiena 10.00 - 12.00; Trešdiena 10.00 - 12.00/ 13.00 - 14.30; Ceturtdiena 10.00 - 12.00

Amanda Vilkaste

Sociālā darbiniece

+ 371 64715626; +371 26171122

Pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 8.00 - 12.00/13.00 - 18.00; Otrdiena 10.00 - 12.00/13.00 - 15.00; Piektdiena 10.00 - 12.00 Rīgas iela 7, Strenči. Ceturtdiena 9.00 - 12.00 Sedas pilsētas pārvalde. Mēneša 1. un 3. trešdiena 9.00 - 13.00 Jērcēnu pagasta pārvalde.

Anita Auniņa

Datu ievades operatore

+371 64715632

Gundega Vilkaste

sociālā darba organizators

+371 64715638

Vadība

Inguna Ozola

Vadītāja

+371 64715617

Pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 9.00 - 12.00/13.00 - 16.00 Valkas iela 16, Strenči; Mēneša 1. un3. ceturtdiena 8.30 - 12.00 Plāņu pagasta pārvalde