Kontaktinformācija

Pārvalde

Gunita Kainaize

Plāņu pagasta pārvaldes vadītāja

+371 64715655