Kontaktinformācija

Pārvalde

Gunita Kainaize

Plāņu pagasta pārvaldes vadītāja

+371 26371146