Kontaktinformācija

Atbalsta personāls

Zaiga Auniņa

Projektu vadītāja

+371 64715657

Ilze Bičevska

Iepirkumu speciāliste

+371 64715664

Alīna Ločmele

zemes ierīkotāja

+371 64715622

Plānošanas un attīstības nodaļa