Kontaktinformācija

Vadība

Pedagogi

Ināra Riņķe

pirmsskolas skolotāja

Līga Jirgensone

pirmsskolas skolotāja

Ineta Lezdiņa

pirmsskolas skolotāja

Anna Muižniece

pirmsskolas skolotāja

Kristīne Nīmane

pirmsskolas skolotāja

Guna Ziediņa

logopēde

Inga Kalniņa

pirmsskolas skolotāja

Linda Kārkliņa

pirmsskolas skolotāja

Sanita Puķīte

logopēde

Rebeka Laure

sporta skolotāja

Marika Rolmane

mūzikas skolotāja

Edīte Gulbe

sociālais pedagogs