Pašvaldība

Pašvaldība (Strenču novada dome)

Rekvizīti – Reģ. Nr.90009116346

Norēķinu konti: (Izrakstot rēķinus lūdzam izvēlēties vienu)

A/ S Swedbank: LV 44HABA0551025830131

A/S SEB Banka, konts LV28UNLA0050014316383

A/S SEB Banka: LV81UNLA0050014319309

Valsts kase: LV51TREL9807180941810

Ziedojumu un dāvinājumu konts A/ S Swedbank: LV14HABA0551025830089

Ziņot par korupciju: zinojums@strencunovads.lv

Darba laiks:

P. 8.00 – 18.00;

O., T., C. 8.00 – 16.30

P. 8.00 – 15.00

Pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30.