Kontaktinformācija

Skolotāji

Inga Čukure

solfedžo skolotāja, koncertmeistare, atbildīgā par mācību darba organizēšanu

Jana Vaivade

mūzikas literatūras un klavierspēles skolotāja, koncertmeisatre

Inese Niklaviča

kora klases skolotāja, diriģente, koncertmeistare

Audris Balodis

vijoles spēles skolotājs

Elita Mukāne

akordeona spēles skolotājs

Jeļena Tēraudkalne

kora klases skolotāja, koncertmeistare

Sarmīte Granta

flautas spēles skolotāja

Jānis Jansons

saksofona un klarnetes spēles skolotājs, orķestra diriģents

Jānis Krūmiņš

metāla pūšaminstrumentu spēles skolotājs

Indra Grietena

Klavierspēles skolotāja, koncertmeistare

Vadība

Ralda Ziemule

direktore, kokles spēles skolotāja

+371 64715629

Pieņemšanas laiki:

Otrdienās no 13.00 līdz 15.00, ceturtdienās no 16.00 līdz 18.00