Kontaktinformācija

Atbalsta personāls

Linda Viduce

vecākā lietvede

+371 64715610

Linda Vikse

jurists/jurista palīgs

+371 64731629

Vadība

Dace Janīte

kancelejas vadītāja

+371 64715614

Speciālisti

Ināra Ēķe

personāla vadības speciāliste

+371 64731621