Kontaktinformācija

Vadība

Atbalsta personāls

Sandra Ronimoisa

Nekustamā īpašuma nodokļa administrators

+371 26114866

Sarmīte Gailīte

Kasiere

+371 64715625

Pieņemšanas laiki:

Otrdienās 8.00-12.00; 12.30-16.00 Ceturtdienās 8.00-13.00