Konkurss jaunajiem ‘amatniekiem’.

Atpakaļ

Šī gada sākumā VAS Latvijas valsts meži izsludināja konkursu skolēniem “Katram putnam savu barotavu”. Konkurss bija lieliska iespēja katram, kurš to vēlējās, realizēt savas radošās idejas, saņemt skolotāju konsultācijas arī attālināti, sadarboties ar savu ģimeni, izmantot kokapstrādes darbnīcu skolā un radīt savu piedāvājumu putnu ‘ēdnīcai’.

Izgatavotās barotavas skolotāji nogādāja LVM Kalsnavas arboretumā, kur tās tiks izstādītas ābeļu dārzā un ‘nodotas’ skatītāju publiskajam balsojumam.

Skolotāja Jura Alpa uzdevumu skolēniem inženierzinībās Strenču skolā ideju līmenī realizēja gandrīz visi. Kalsnavas arboretumā tika nogādātas darbīgāko jauniešu darbi – Eduarda Paleja (4.kl.), Janas Vendijas Avotiņas, Daniela Taubes un Adriana Nikela (7.kl.). radošie risinājumi.

Priecājamies par paveikto un gaidīsim novērtējumu.