Kauguru amatierteātris “Vīzija” viesosies Jaunklidzī

Atpakaļ

24. martā plkst. 14.00 Kauguru amatierteātris “Vīzija”

piedāvā Emīla Skujenieka komēdiju 2 cēlienos

DIRIĢENTS.