Kārķos, pieminot Golgāta ceļu, aicina uz tikšanos ar Daini Īvānu

Atpakaļ

Piektdien, 22. martā Kārķos notiks pasākums “Likteņsliedes, dzirnas un upes”, kas veltīts tiem, kuriem liktenis bija lēmis iet smago Golgāta ceļu. Pulksten 12.00 būs piemiņas brīdis pie Pelēkā akmens. Pēc tam pulksten 12.30 tautas namā tikšanās ar politiķi, žurnālistu Daini Īvānu.

Uz pasākumu aicināti represētie, viņu ģimenes, skolēni un ikviens, kuram svarīga Latvijas vēsture un mūsu tautas liktenis. Pasākumā atmiņās dalīsies ne tikai vietējie iedzīvotāji, būs arī tikšanās arī ar Daini Īvānu, kuru daudzi atceras kā pirmo Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju un Atmodas laika simbolu. Šī būs iespēja uzzināt Daiņa Īvāna skatījumu uz Latvijā notiekošiem procesiem ar šīs dienas un tā laika acīm, uzzināt par to, kā viņam izdevās 30 gadu vecumā sapulcināt domubiedrus un izglābt Daugavu no appludināšanas, kā arī Daini Īvānu tuvāk iepazīt kā cilvēku, kurš dzīvo laukos, raksta grāmatas, kopj bites un ziemā peldas. Dainis Īvāns ir ļoti pamatīgi izpētījis savu dzimtas vēsturi, kuru arī skarbi skārušas padomju laika represijas.

Pasākumu kuplinās Kārķu tautas nama ansamblis “Baltie taureņi” un kapela “Radu būšana” no Lodes.

1949. gadā no Kārķu pagasta izsūtīja 99 cilvēkus no 33 mājām, taču smago Golgāta ceļu gājuši arī vēl tie pagasta iedzīvotāji, kurus deportācijas skāra 1941. gadā, 1946. gadā un vēl vairākos citos gados. Būsiet gaidīti, lai atcerētos mūsu tautas likteni, stiprinātu garu un bagātinātu dvēseli.

 Sandra Pilskalne