Karjeras nedēļa Strenču novada vidusskolā

Atpakaļ

8.oktobrī aizritējusi Karjeras nedēļas”Tavs karjeras skrejceļš” pirmā diena Strenču novada vidusskolā. Pasākumā “Strenču novads šodien, rīt un parīt ” jeb “Pietura – Strenču novads” notika 7.,8.,9.,klašu skolēnu sacenšanās viktorīnas spēlē ar komandu no Strenču novada attīstības speciālistiem (Lieni Krūmiņu, Līgu Riekstiņu, Alīnu Ločmeli, Ivetu Enci, Gintu Gailīti). Komandu darbs bija spraigs un aizrautīgs, risinot viktorinu “Karjeras Karamele”. Apgalvojums, ka jāpilnveido zinašanas visu mūžu tika pieradīts, jo visām komandām rezumējot rezultātus, pietrūka  punkti. Pēc viktorīnas risināšanas, pienāca laiks diskusijai par Strenču novada attīstības virzieniem, jauniešu karjeras iespējām nākotnē. Speciālisti jauniešus iedrošināja būt drosmīgiem un iesaistīties  dažādās aktivitātēs saistībā ar tūrismu, apgūt prasmes jaunu produktu radīšanā, prognozēja nākotnes darba tirgu kultūras, pakalpojumu, medicīnas jomā.

10.oktobrī skolā viesojās Brīvprātīgā darba organizatori Dāvis un Diāna Rābanti ar brīvpratīgā darba aktīvistēm, jaunietēm Ievu Gulbi un Tīnu Jančevsku. Pusaudži un jaunieši tika iepazīstināti ar pasākumu organizēšanas būtību, brīvprātīgo palīgu lomu un nozīmi pasākumos. Minēti tika piemēri par to, kā šādas aktivitātes ir sniegušas iespēju būt koncertos un pavadīt laiku pasaules slavenu personību, mūziķu tuvumā, smelties pieredzi un paplašināt redzesloku, apgūt jaunas prasmes komandu darbā un iemācīties veikt dažādus darbus. Tikšanās noslēgumā tika paskaidrots, kādā veidā jebkurš jaunietis var tikt iesaistīts brīvprātīgā darbā un pilnveidot karjeras prasmes. Brīvprātīgais darbs garantē saturiski piepildītu laiku, draugus.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante E.Gulbe