Karjeras nedēļa NĀKOTNES PROFESIJA Strenču novada vidusskolā

Atpakaļ

Nedēļā pirms došanās skolēnu rudens brīvdienās, Strenču novada vidusskolā spraigi noritēja Karjeras nedēļas “Nākotnes profesija” aktivitātes, kopumā dažādos pasākumos iesaistījās visi skolēni un PII Minkāns vecākās un sagatavošanas grupas audzēkņi.

Pirmdien, 14.oktobrī 8. un 9.klašu jaunieši, pasākumā “START-UP jeb pirmā darba pieredze brīvlaika” tikās ar Strenču novada izpilddirektori Vitu Vīksnu, grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāju Vinetu Zanderi, vecāko lietvedi Lindu Viduci. Novada domes speciālistes pastāstīja par jauniešu iespējām iesaistīties  Strenču novadā organizētajā “Nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Jaunieši tika iepazīstināti ar pieteikuma nosacījumiem, dokumentu noformēšanu un informēja par speciālistu iepriekšējo sagatavošanās posmu, kurā tiek veiktas pārrunas ar darba devējiem par darba vakancēm. Pasākuma noslēgumā, lielākā daļa jauniešu atzina, ka nākamā vasarā noteikti plāno iesaistīties Strenču novada vasaras nodarbinātības piedāvātajās darba vakancēs, lai iegūtu darba ņēmēja pieredzi un nopelnītu naudu.

15.oktobrī 4.klases skolēni, devās pie Sedas filiāles sākumskolas skolēniem, bet 16.oktobrī pie PII Minkāns vecākās un sagatavošanas vecuma grupas audzēkņiem ar izrādi “Saulstariņš naktī”. Skolēni iejutās aktiera profesijas kurpēs. Izrādē, ar tēlu palīdzību, tika izspēlētas svarīgas karjeras prasmes – risināt problēmas, sadarboties, mācīties. Pirms izrādes kopā ar skatītājiem karjeras konsultante Edīte Gulbe mudināja skolēnus atcerēties tās profesijas, kuras strādā naktī. Pēc izrādes katra klase saņēma spēli “Profesijas naktī” un skolēni izteica savus nodomus par nākotnes profesiju.

Sedas filiāles jaunāko klašu skolēni ar „Nākotnes profesiju” iepazinās Sedas bibliotēkā – bibliotekāra profesija, kura transformējas laikam līdz.

17.oktobrī Strenču novada vidusskolā no 3. – 7.klases skolēni iepazinās ar Profesijām Animācijā. Karjeras atbalsta pasākums ”Profesijas Animācijā” tika organizēts 2 daļas- lekcija un praktiska filmas izgatavošana. Skolēni lekcijā, ko vadīja animatori tika iepazīstināti ar fotoreportāžām, animācijas filmu fragmentiem, māksliniekiem, scenogrāfiem, grafiskiem dizaineriem no vairākām Latvijā strādājošām animācijas studijām. Pēc lekcijas sekoja aizraujoša pašas animācijas veidošana, iesākumā animatori demonstrēja filmas veidošanu un dalījās personīgā animatora darba pieredzē. Animāciju veidoja “jauno animatoru brigāde”, kurā bija scenogrāfa, režisora un mākslinieka, animatora profesijas loma. Katrs skolēns savu izveidoto filmu varēs iegūt sev ar klases audzinātājas palīdzību.  Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

18.oktobrī skolā ciemojās profesijas pasākuma “Nākotnes profesija”. Šim pasākumam bija īpaša, personiska rezonanse, jo uz skolā viesojas skolēnu vecāki un stāstīja, rādīja par savu darba pasauli, profesiju.

Pie 1.klases skolēniem viesojās individuālā uzņēmuma “Smukcepure” vadītāja Elīna Muižniece. Elīna pastāstīja un parādīja, ka sava uzņēmumā visus darbu dara pati – šuj cepures ar senlatviskām zīmēm rotātas, izšuj zēnu aksesuāru – tauriņus, kleitas. Īpašs pasūtījums ir bijis gatavot Latvijas hokeja komandai naģenes. Lai labāk paliktu atmiņā dzirdētais, kopā ar Elīnu katrs 1.klases skolēns, izgatavoja sev atstarotāju rakstu zīmju veidolā. Atstarotājs sargās katru gan fiziski, gan garīgi.

2.klasē viesojās pat divas profesijas – multimēdiju speciālists Miks Priedīte un Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes ārsta palīdze  Dina Skrabe, kurai ir arī otrs darbs Nacionālo bruņoto spēku Medicīnas rotas komandiere. Multimediju speciālists Miks, pastāstīja par drosmi sapņot, sapņu piepildīšanu, par komandas darbu pasaules lielākajās pilsētās Ņujorkā, Bostonā u.c. Darbs kā multimēdiju speciālistam iesācies ar ideju, ko pārrunājis ar draugu 2013.gadā par hologrammām, ideja tika realizēta un šobrīd viņš ir viens no apmēram 400 speciālistiem, kuri sagatavo skatuvi pasaules mēroga pasākumiem. Par komandas darba svarīgākajām personības vērtībām Miks uzskata, ka tās ir trīs – godīgums, strādīgums, elastīgums. Tikšanās noslēgumā Miks novēlēja ikvienam piepildīt savu sapni un būt laimīgam.

Savukārt Dina skolēnus pārsteidza ar savu profesionālo NMP brigādes tērpu un darba instrumentu komplektu. Dina jau 14 gadus strādā šajā sabiedrībai tik nepieciešamajā profesijā. Stāstot par savu profesiju, Dina atzīst, ka mīl šo darbu un izjūt milzu gandarījumu, ja izdevies cilvēkam sniegt palīdzību. Galvenās īpašības, kuras jāpiemīt ārsta palīgam strādājot NMP brigādē ir drosme un lielai velmei darīt šo darbu. Dinas saruna ar skolēniem noritēja visu laiku praktiski darbojoties – mērot sirdspukstus, mācot sniegt pirmo palīdzību cietušajam. Saistošs un pārsteiguma pilns bija mirklis, kad Dina pārģērbusies ienāca kā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku  karavīrs ar lielu mugursomu. Jau gadu Dina apmāca karavīrus medicīniskas palīdzības sniegšanā uz kaujas lauka un vada Mediķu rotu, kurā vada mācības bataljonu mediķiem. Šajā darbā jābūt labai fiziskai sagatavotībai, gatavībai sastapties ar bīstamam situācijām un rīkoties. Skolēnu apbrīna bija mērāma izsaucienos “tas nu gan..cik smags…”un jautājumos. Arī 5.klases skolēniem bija iespēja dzirdēt un paplašināt savus priekštatus par profesijām ar Dinas stāstījuma un demonstrējuma palīdzību.

3.klases skolēniem bija iespēja satikties ar AS Latvijas meži struktūrvienības “Sēklas un stādi” Vijciema čiekurkaltes pārzini Ivaru Paleju. Ivars pastāstīja skolēniem, ka savu karjeru ir saistījis ar un par mežu. Lai labāk raksturotu sēklas pārziņa zināšanu un prasmju plašumu,  Ivars iesaistīja skolēnus spēlē “No sēkliņas līdz kokam”, bet pēc tam skolēni konstruēja tiltu no dēļiem. Ikvienam no 3.klases skolēniem izdevās pabūt gan mežsarga, gan meža kopšanas speciālista, gan inženiera lomā, strādāt komanda un būt atbildīgam par rezultātu.

Strenču novada vidusskolas administrācija un skolotāji, skolēni pateicas IU “Smukcepure” vadītājai Elīnai Muižniecei, multimēdiju speciālistam Mikam Priedītem, AS Latvijas meži Vijciema čiekurkaltes pārzinim Ivaram Palejam, NMP ārsta palīdzei, NBS Medicīnas rotas komandierei Dinai Skrabei par atsaucību un lielo ieguldījumu skolēnu karjeras izglītošanas darbā. Ceram, ka jums būs iespēja un vēlēšanās dalīties ar skolēniem par savu darba pieredzi, karjeras plānošanu, darba vērtībām vēl kādā karjeras izglītošanas pasākumā. Uz tikšanos!

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante E.Gulbe