Karjeras izglītības aktualitātes februārī

Atpakaļ

Katra gada februāra mēnesis karjeras plānošanā, darba tirgus izpētē un profesiju iepazīšanā ir nozīmīgs, jo uzņēmēji, uzņēmumi un iestādes atver savas durvis jaunajiem karjeras plānotājiem. Skolas ikdiena izglītojamiem ir ļoti piesātināta ar dažādām aktivitātēm ne tikai stundās, bet arī ārpus tās. Šogad salīdzinoši mazāk Strenču novada vidusskolas izglītojamo iesaistījās Junior Achivement organizētajās Ēnu dienās 2020, kopumā 9 izglītojamie no dažādām klasēm. Ēnota tika skolotāja (4), bibliotekāra (2), friziera (2), aktiera (1) profesijas. Pateicamies par sadarbību un jaunatnes karjeras izglītošanu Valmieras Valsts Pārgaujas ģimnāzijai, PII “Minkāns”, Strenču novada vidusskolas Sedas filiālei, SIA “Lire”, sporta centram “Rīga”, Strenču pilsētas bibliotēkai. Izglītojamo atziņas par ēnošanu ir dažādas: vieni gatavojas arī nākamajā gadā pētīt šogad izvēlētās jomas speciālistus, citi plāno iepazīt citu jomu. Ļoti svarīgs aspekts katra jaunieša mērķu sasniegšanā ir tuvāko cilvēku atbalsts. Aicinu ģimenēm aktīvi iesaistīties un atbalstīt jauniešu centienus iepazīt darba pasauli!

Strenču novada vidusskolas 1.klase 25.februārī ēnoja visa klase Vijciema čiekurkaltē karjeras atbalsta pasākumā”Ražots Latvijā”. Izglītojamie Vijciema čiekurkaltē iepazinās ar multidsciplināru amatu – čiekurkaltes pārzinis, jo šajā amatā apvienojas vairāku profesiju prasmes. Pārzinim ir jābūt: čiekuru žāvēšanas speciālistam, ekskursiju vadītājam, loģistikas speciālistam, suvenīru dizainerim, tehniķim, inženierim. Pasākuma laikā tika iepazīta darba vide un iemēģinātas čiekuru žāvēšanas darba prasmes. Pasākums tika organizēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros un finansiālu atbalstu.

Galvenās aktualitātes šā gada marta un aprīļa mēnešos ir atvērtās durvis dažādās skolās, uzņēmumos, valsts iestādēs. ATVĒRTĀS DURVIS UZŅĒMUMOS 30.marts – 3.aprīlis tuvāka informācija https://www.prakse.lv/event/list/1/1/0/0/0/0/0 No 1. līdz 3.aprīlim visā Latvijā notiks valsts pārvaldes atvērto durvju diena tuvāk: https://www.atvertodurvjudiena.lv/ . Izmantosim iespēju pilnveidot savas zināšanas un paplašināt redzesloku par darba pasauli!

Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante Edīte Gulbe