Kādas ir Vidzemes kultūras prioritātes 2020.gadā?

Atpakaļ

Vidzemes plānošanas reģions jau trīspadsmito gadu gatavojas realizēt “Valsts kultūrkapitāla fonds” un “Latvijas valsts meži” atbalstīto kultūras programmu reģionos. Tās ietvaros iespējams iegūt finansējumu kultūras projektu ieviešanai Vidzemes vēsturiskā novada teritorijā. Programmas mērķis ir veicināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī.

Vidzemes plānošanas reģions vēlas uzzināt iedzīvotāju viedokli par būtiskākajiem virzieniem, ko iekļaut kultūras programmā. Ik gadu konkursa nolikums tiek pilnveidots, iekļaujot tajā jaunas un nozarē aktuālas prioritātes.

Ir izveidota anketa, kurā var nobalsot par svarīgākajiem kultūras virzieniem reģionā, kurus vajadzētu finansēt 2020. gadā. Sabiedrības balsojumā paustais viedoklis tiks ņemts vērā, izvirzot Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātes, kā arī organizējot citas kultūras jomas aktivitātes Vidzemē nākošajā gadā. Balsošana ir atvērta līdz 2020. gada 13. janvārim. Balsot var elektroniski (balsošanas saite: https://bit.ly/2sgCve3) vai saņemot anketas drukāto versiju Strenču novada bibliotēkās un Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 7, Strenčos.           

Mūsu novadā līdz šim realizēti šādi projekti:

Vidzemes kultūras programmā 2015 

  • Māksla harmonizē vidi un personību (Projekta finansējums 824 EUR , projekta īstenotājs- Strenču novada dome, projekta vadītāja Ginta Gailīte)
  • Kultūrvēsturiskā mantojuma (1953-1990) ekspozīcijas izveide Sedā (Projekta finansējums 2 500 EUR , projekta īstenotājs- biedrība “Cerības pakāpiens”, projekta vadītāja Iveta Ence)

Vidzemes kultūras programmā 2017

  • Gadsimtu satikšanās. Dāvim Spundem 140 (Projekta finansējums 1 350 EUR, projekta īstenotājs- Strenču novada dome, projekta vadītāja Iveta Ence)

Vidzemes kultūras programmā 2018

  • Sibīrijas dziesmuklade (Projekta finansējums 2 500 EUR, projekta īstenotājs- Strenču novada dome, projekta vadītāja Iveta Ence)

Vidzemes kultūras programmā 2019

  • Izdevums “Sibīrijas dziesmuklade” (Projekta finansējums 1 000 EUR , projekta īstenotājs- Strenču novada dome, projekta vadītāja Iveta Ence)

Aanketas drukājamā versija

 

Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Iveta Ence