Jaunieši gatavojas SAULES KAUSA izaicinājumam

Atpakaļ

Strenču pamatskolas jaunieši ar skolotāja Jura Alpa profesionālo padomu blakus esot, gatavojas “Saules kausam 2021”.

2021. gada 22. maijā Rīgā (āra apstākļos) notiks Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) konkurss “Saules Kauss 2021”. Konkursa mērķis ir veicināt un attīstīt skolēnu zināšanas par energoefektīviem risinājumiem un to nozīmi mūsdienu pasaulē. Interaktīvu apmācību un prakses procesā skolēni demonstrē savas prasmes energoefektīvu energoresursu izmantošanā, izstrādājot modeļus, kuri darbojas izmantojot alternatīvās enerģijas resursu – Saules enerģiju.

Strenču pamatskola dalībai konkursā pieteikusi 6 komandas (komandā 2-3 jaunieši). Pašreiz norit aktīvs darbs pie izgatavoto modeļu pabeigšanas.

Ja epidemoloģisko apstākļu dēļ sacensības alternatīvās enerģijas modeļiem nevarēs notikt, modeļi tiks nogādāti Rīgā un sacensības veiks žūrijas eksperti.

Skola plāno izgatavoto modeļu paraugdemonstrējumus maija izskaņā “Strenču pamatskolas koka auto modeļu izaicinājuma kausa” laikā. Plānots, ka šajās sacensībās piedalīsies skolu komandas no dažādiem Latvijas novadiem. Pasākums notiks āra apstākļos. Nelabvēlīgas epidemoloģiskās situācijas dēļ pasākums tiks pārcelts uz rudeni.