“Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam” ir nodotas sabiedriskajai apspriešanai.

Atpakaļ

Plānošanas dokuments “Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam” ir nodots sabiedriskajai apspriešanai. Aicinām jaunatnes jomas pārstāvjus, pašus jauniešus un citus interesentus izteikt savu viedokli līdz šā gada 8. martam!
Plānošanas dokumenta projektu skatīt un rast informāciju par sabiedrības līdzdalības iespējām var, sekojot saitei
https://www.izm.gov.lv/lv/jaunatnes-politikas-pamatnostadnes-2021-2027-gadam?fbclid=IwAR0ZILj_sOteCDOVswsb4xI0e1PBioXk3WFqlCGXdVpROhvTCX2n9Hh7uEI
[1].