IZSTĀDE "ATMIŅAS MEŽOS UN LAUKOS" – JĒRCĒNMUIŽĀ

Atpakaļ


   No 20. līdz 27. aprīlim Jērcēnu tautas namā, Jērcēnmuižā  var apskatīt un iepazīties ar projekta “Neapzinātais kultūras mantojums kopējā dabas un kultūras telpā” izstādes “Atmiņas mežos un laukos” pārvietojamo ekspozīciju.

   Latvijas un Igaunijas lauku un mežu vidē atrodas gan dabas, gan cilvēka radītās vērtības. No dabas ņemam zemes un jūras, ko apdzīvojam un izmantojam, augsni, augus un dzīvniekus, kas veido pasaules ekosistēmas, ūdeni, ko dzeram, gaisu, ko elpojam. No iepriekšējām paaudzēm mantojam gan to būvētās ēkas un inženiertehniskās celtnes, gan dekoratīvo dizainu, valodas un tradīcijas, seno tīrumu noaru kāples, bišu dravas kokus, seno ceļu alejas, akmens krāvumus un cilvēku darbības radītās ainavas. Tas viss veido bagātīgu kultūrvēsturisko mantojumu, kas liecina gan par tautas vēsturi, saimniekošanu, tradīcijām, gan par savdabīgiem objektiem, ko apvij nostāsti un ticējumi.

 Daudz ko no tā visa mēs joprojām atceramies un izmantojam. Taču milzum daudz kas palēnām nonāk aizmirstībā.
2010. gadā Igaunijas – Latvijas programmas projekta “Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā” ietvaros divu valstu pierobežā: Latvijas pusē četru bijušo rajonu (Limbažu, Valmieras, Valkas un Alūksnes) teritorijās un Igaunijas pusē četru rajonu (Valgas, Voru, Tartu, Polvas) teritorijās, notika daudzveidīgā kultūras mantojuma apzināšana lauku apvidos.

   Apzinātās ainavas komponentes atspoguļotas izstādes 6 tematiskās grupās: mājošana, pārvietošanās un robežas, saimniekošana, resursu ieguve un ražošana, garīgās dzīves liecības, militārās darbības liecības.