Izsaki viedokli par vecās skolas ēkas likteni!

Atpakaļ

Rūpējoties par iedzīvotāju, it īpaši bērnu un skolēnu drošību, un lai ievērotu Būvniecības valsts kontroles biroja un Būvniecības likuma prasības, Strenču novada domē aktualizēts jautājums par vecās skolas ēkas Rīgas ielā 11 turpmāko likteni.

Pamatojoties uz Strenču novada domes 17.10.2018. sēdes lēmumu (Prot. nr. 11;3.§) Lēmuma izraksts, aicinām Strenču iedzīvotājus izteikt viedokli par vecās skolas turpmāko likteni (saglabāšanu/demontāžu). Priekšlikumus aicinām iesūtīt domes elektroniskajā pastā: dome@strencunovads.lv vai izteikt personīgi lietvedībā Valkas ielā 16 – līdz 9. novembrim.

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt, zvanot izpilddirektorei pa tālruni: 64715616

Izteiktie viedokļi tiks apspriesti IEDZĪVOTĀJU SAPULCĒ 12. novembrī plkst. 17.30 Strenču novada Kultūras centra mazajā zālē. Aicinām piedalīties!