Informatīvie atbalsta materiāli pašpārvaldēm

Atpakaļ

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – VISC) ir izstrādājis informatīvos materiālus skolēnu un studējošo pašpārvaldēm. Atbalsta materiāli ir drukājami un interaktīvi izmantojami individuāli vai kopā ar citiem pašpārvaldes dalībniekiem, tie noderīgi gan pašpārvalžu konsultantiem, gan jauniešiem un citām personām, kas interesējas par skolēnu un studējošo pašpārvalžu darbu.

VISC gatavotajos materiālos iespējams rast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem – kā sadalīt pienākumus, kā saņemt finansējumu ideju realizēšanai, ieteikumus pašpārvalžu attālināta formāta darbībai, informāciju par to, kā efektīvi rīkot pašpārvalžu darba ikdienu, kā arī daudzu inovatīvu kolektīva vadības metožu aprakstus, tādus kā “DAKI” vērtēšanas metode, “FLOW” darbinieku motivācijas modelis, “pasaules kafejnīcas” problēmrisināšanas metode un citus.

Vairāk informācijas par VISC izstrādātajiem pašpārvalžu atbalsta materiāliem un pašus materiālus iespējams rast Valsts izglītības satura centra mājaslapā https://www.visc.gov.lv/lv/atbalsts-pasparvaldem.