Informācija par Strenču novada bibliotēku apmeklējumu no 10.06.2021.

Atpakaļ

Strenču novada bibliotēkas paplašina pakalpojumu pieejamību un precizējusi lietotāju apkalpošanas kārtību. Ir mainīti noteikumi bibliotēku lietotāju apkalpošanai Strenču novada bibliotēkās no 10.jūnija:

  1. Apmeklējot bibliotēku, obligāti jālieto sejas aizsargmaska visā bibliotēkas apmeklējuma laikā.
  2. Lasītavas un bibliotēkas datori pieejami individuālam (vai vienas mājsaimniecības) apmeklējumam. Uzturēšanās laiks lasītavas zonās – 1 stunda, pie datora – 1 stundu dienā. Pirms preses izdevumu lasīšanas un bibliotēkas datoru lietošanas obligāti jādezinficē rokas.
  3. Tiek nodrošināti printēšanas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi.
  4. Apmeklētāju skaits Strenču novada bibliotēkās – ierobežots: 2 apmeklētāji vienlaicīgi (līdz 1 apmeklētājam vienlaicīgi interneta lasītavā (pieejams 1 dators), bibliotēkas abonementa zonā līdz 2 apmeklētājiem), ievērojot 2 metru distanci. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām. Bibliotēkas apmeklējums ir individuāls (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus).
  5. Lasītāju apkalpošana notiek šādi:

5.1. Ienākot bibliotēkā, apmeklētājs dezinficē rokas, lasītājs ievieto grāmatas norādītajā vietā. Atnestās grāmatas un citi izdevumi tiek ievietoti karantīnā uz 72 stundām.

5.2. Pārvietojoties pa bibliotēku apmeklētājs ievēro 2 m distanci un lieki nedrūzmējas.

5.3. Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā atļauta, lasītavas zonā vienlaicīgi uzturoties 1 apmeklētājam (vai vienai mājsaimniecībai).

5.4. Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

  1. Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Darbinieki, kas nestrādā aiz norobežojošajiem aizsargstikliem, klientu apkalpošanas telpās lieto sejas maskas. Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana ik pēc 2 stundām, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas bibliotēkā ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem. Atbilstoši jaunām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā bibliotēkās uz vietas.

Strenču novada bibliotēkas aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot visus noteiktos Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus!

biblioteku-darbibas-vadlinijas