Informācija par grants piegādi

Atpakaļ

Iedzīvotāji jautā par iespēju piegādāt granti Strenču pilsētas kapos. Strenču novada Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļa informē, ka  AS Latvijas valsts meži pārdod granti, EUR 3,30 par 1m3, bez PVN. Kontakttālrunis 26187900.

Strenču novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļa nodrošina traktora pakalpojumus EUR 23,72 par 1 stundu. Kontakttālrunis 29129911.

Ar AS Latvijas valsts meži  un Strenču novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļu jānoslēdz līgumi par konkrētā pakalpojuma izpildi.